BannerSWEPRE

Lunch

Lunchen behöver bara förbokas och betalas sedan på plats. Det är för att vi ska veta ungefär hur mycket mat som kommer gå åt under dagen.
Pris på lunchen 70 kr, det kommer även finnas korv och fika att köpa.
 

Spansk Afton

Riklig spansk buffé inklusive dryck, ett glas vin, öl eller alkoholfritt. Dryck därutöver serveras till självkostnadspris. 
Pris 250 kr per person.
Betalas in på Plusgiro 177 58 12-9 eller Bankgiro 760-6106, märk betalningen med ditt namn. Betalning ska vara föreningen tillhanda senast 28/8-18.