BannerSWEPRE

EXtra årsmöte

Välkommen till extra årsmöte i
ANCCE Suecia 2018-11-04 kl 13!

Mötet kommer att avhållas som ett telefonmöte. Du ringer 0-9002992 och anger möteskoden 40085105 så ansluts du till telefonkonferensen. Tala om vem du är när du ansluter. Tala om att du lämnar telefonkonferensen. Telefonsamtalet kostar 99 öre per minut - vi beklagar att vi inte kan erbjuda en gratis telefonkonferens, men tänker att alla som vill delta i det extra årsmötet å andra sidan sparar in reskostnader genom att vi valt att avhålla detta extra årsmöte som en telefonkonferens. Årsmötet kommer inte att bli långdraget. Vi har en enda fråga att avhandla, ANCCE Suecia ska byta namn till det förslag som vann medlemsomröstningen: SWEPRE - Swedish Association for Pura Raza Española.

Här nedan hittar du dagordningen för mötet. Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar
för
ANCCE Suecia

Styrelsen

Dagordning för extra årsmöte i ANCCE Suecia
under namnändring till SWEPRE 2018-11-04 kl 13:00


1 §  Mötets öppnande
2 §  Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
3 §  Val av sekreterare att föra dagens protokoll
4 §  Godkännande av dagordningen
5 §  Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
6 §  Upprättande av röstlängd
7 §  Godkännande av kallelse till mötet
8 §  Namnbyte i föreningen till SWEPRE - Swedish Association for Pura Raza Española.
9 §  Mötets avslutande


 

Etiketter: extra årsmöte

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter