BannerSWEPRE

Välkommen till SWEPRE!

Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE, tidigare ANCCE Suecia, som bildades 1997 med namnet Svenska Avelsföreningen för PRE, är en nationell och självständig ras-/intresseförening för den spanska hästrasen Pura Raza Española, PRE, i Sverige. Vi arbetar för att öka kunskapen runt och intresset  för  PRE och fokuserar på frågor som gynnar de svenska PRE-ägarna och -uppfödarna, och vi brinner för  att många, många fler i Sverige ska få uppleva glädjen av att lära känna, rida eller köra en Pura Raza Española, den renrasiga spanska hästen som beskrivs som "King of horses,  horses for a King". 

   

Våra sponsorer

loading...

aktuellt

Föreningens namnbyte

På Årsmötet 2018-11-04 beslutades om föreningens namnändring. Föreningen  heter nu Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE. Namnet röstades igenom i medlemsgruppen på facebook tidigare i år. Vi kommer nu påbörja arbetet med att ändra namn på hemsida, mail och facebook.

2017

Då föreningens kassör nu har valt att lämna sitt uppdrag i förtid så består styrelsen idag av totalt 7 ledamöter och uppfyller därmed kravet på minsta antal ledamöter enligt ANCCE Suecias stadgar. Vi vill här också passa på att tacka Ingegerd Larsson för den tid som varit. 
Vi har omfördelat arbetsuppgifterna vilket också är en naturlig följd av att LGANCCE numera hanterar alla stamboksfrågor direkt något som innebär att stambokssektionen inte behövs inte längre. Inför kommande årsmöte 2018 förbereder därför styrelsen en revidering av föreningens stadgar.
Styrelsen är självklart även framöver behjälplig vid stamboksfrågor, ifyllande av dokument e t c via mailadress; stambok@anccesuecia.se och för allmänna frågor om föreningen och / eller rasen på; info@anccesuecia.se
Väl mött!

Förra helgen var det äntligen dags för avelsvärdering, som i år arrangerades i Almunge och Mörrum. Bedömde gjorde Alexandra Gomez från LGANCCE. 
Grattis till alla medverkande ägare och hästar! 

Ni som var med och fick er häst värderad får jättegärna skicka in bilder på hästen för publicering på vår hemsida!

 Det är nu dags att samla ihop namnen på alla som stöttar ANCCE Suecia via kommentarer i ANCCE Suecias medlemsgrupp och via föreningens mejl, info@anccesuecia.se och styrelsen kommer att skicka det vidare till LGANCCE, Spanien under veckan som kommer, vi tackar för Ert stöd!

Avelsvärdering i Sverige kommer att ske lördagen den 28/10 med början kl 9.00 i Almunge hos Marianne Sundén, Seglinge Gård och på Söndag den 29/10 med början kl 10.00 i Mörrum, hos Sabina Sibbeson.

Visst vill vi se en Svensk PRE i ANCCEs kalender 2018?! 
Skicka då in din bästa PRE- bild till ANCCEs fototävling, tävlingsregler finns i länken och sista dag är fredagen den 6 oktober. Lycka till!
https://www.ancce.es/en/see-news/1594/2018-ancce-calendar-contest/

Gotlands Tingsrätt tog den 26/9 beslut om att ANCCE Suecias styrelse har rätt till föreningens bokföring, föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar, samma beslut som Kronofogdemyndighetens jurist kom fram till i juli.

SICAB- årets stora hästfest i Spanien - går av stapeln i Sevilla 14-19 november.

Vi kan inte tänka oss ett bättre tillfälle för PRE-fantaster att uppleva PRE i Spanien än att besöka SICAB – här kan man beundra hästarna och deras skickliga uppvisare i de olika utställningsringarna, vandra runt i utställningsstallarna och kika på unghästar, ston och hingstar från Spaniens bästa stuterier, njuta av högklassiga uppvisningar och tävlingar, shoppa loss på den myllrande mässan och naturligtvis sitta i solen och äta litet tapas och ta ett glas cava eller en clara con limone. SICAB är fantastiskt!

I år kommer minst två från styrelsen att besöka SICAB. Vi kommer att finnas på plats precis innanför entrén på torsdagen 16 november kl 14:30 och hälsar dig som besöker SICAB varmt välkommen till en träff för en kort presentation av ANCCE Suecia och vad som är på gång och önskas som medlem och naturligtvis lite info och bakgrund till SICAB samt allmänt PRE-prat ackompanjerat om man så vill med tapas och ett glas cava.

Bienvenido!

(klicka på bilden nedan för att komma direkt till SICABs hemsida)

PÅMINNELSE! 
Vi påminner om att det enligt LGANCCE idag är sista dag för anmälan till årets avelsvärdering i Sverige! Tyvärr saknar vi ännu information om datum och plats eftersom LGANCCE inte återkommit till oss trots våra upprepade förfrågningar och erbjudanden om hjälp. Vi fortsätter från styrelsens sida att kontakta LGANCCE i frågan.

Ni som vill avelsvärdera era hästar i år måste anmäla till LGANCCE senast 18 september! LGANCCE beslutar om både tid och plats för avelsvärderingen, se länk.
Har du frågor kontakta oss gärna på mejl: stambok@anccesuecia.se.

http://www.lgancce.com/web2/?lang=en

Vi i ANCCE Suecia har i vår medlemsgrupp på Facebook lagt upp en tråd där man kan lista de hästar man har anmält till avelsvärdering. ANCCE Suecia kommer att förmedla informationen till LGANCCE för att underlätta för samtliga parter och på så sätt försöka bidra till en bra och vettig planering av årets avelsvärdering. I slutänden är det dock LGANCCE som planerar och bestämmer om, när, var och hur avelsvärderingen kommer att genomföras i år!

För er som inte är medlemmar i Facebook går det bra att maila till stambok@anccesuecia.se med information om antal hästar ni önskar visa, kön, ålder och var ni bor så får vi ett hum om hur många ni är, och därmed en uppfattning om priser, samt också möjlighet att avgöra hur många uppsamlingsplatser och var i landet de lämpligen förläggs dit ni skulle behöva åka för att få hästen bedömd. 

Medlemsgruppen hittar ni här:
https://www.facebook.com/groups/1801405330175829/

Vi har tidigare informerat om att ANCCE Suecias styrelse den 9/8 fick hjälp av Kronofogdemyndigheten på Gotland och Södertälje att få tillgång till föreningens handlingar. 

Enligt Kfms jurister och Tingsrätten Gotland skulle ANCCE Suecias föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar övergå till nuvarande styrelse. Tyvärr visade det sig att förra styrelsen valde att endast överlämna en bråkdel av dessa handlingar.

I dagarna kommer därför en styrelseledamot infinna sig på plats på Kronofogdemyndigheten, Södertälje för att gå igenom handlingarna tillsammans med personal på Kfm, för att se vad som kommit föreningen till del och vad som fattas. Efter det kommer vi att ta ställning om hur vi ska gå vidare tillsammans med berörda myndigheter.

Vi kan bara konstatera att det som skulle vara ett enkelt överlämnande av föreningens handlingar, även protokollfört vid årsmötet och justerat av tidigare styrelseledamot har förvandlats till en lång, segdragen och oförklarlig process av tidigare styrelse och som nu också har överklagat till Gotlands tingsrätt, fortsättning följer.

Styrelsen gm ordförande, Åsa Molin

För mer information hänvisar vi till Ancce Suecias Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/1801405330175829/

Kronofogdemyndigheten verkställde den 9/8 den särskilda handräckning ANCCE Suecia blivit beviljad för att få hjälp med att från tidigare styrelse få föreningens bokföring, föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar.

Information om händelseutvecklingen i ANCCE Suecia, vad som varit och vad som är på gång ges och frågor besvaras i ANCCE Suecias medlemsgrupp på Facebook: ANCCE Suecia - endast för medlemmar. 

Styrelsen har öppnat upp gruppen även för icke medlemmar men förbehåller sig rätten att ej lägga till de som aktivt har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppsåtligen har skadat föreningens intressen.

Gruppen återfinns här:

https://www.facebook.com/groups/1801405330175829/

Vi har, efter samråd med Polisens förundersökningsledare som meddelat 20170718 att förundersökning inletts och efter styrelsemöte, beslutat att informera om de rättsliga åtgärder (med bakomliggande skäl) som styrelsen tvingats vidta mot förra styrelsen.

Särskild handräckning 
Särskild handräckning av Kronofogden har begärts med anledning av att förra styrelsen inte överlämnat föreningens bokföring, momsunderlag, deklarationsunderlag, tidigare protokoll, försäkringar etc till styrelsen. Härigenom blockeras styrelsens arbete, styrelsen förhindras dessutom att driva in fordringar och betala utestående skulder och kan inte fullgöra föreningens skyldigheter gentemot Skatteverket och lämna föreningens inkomst- och momsdeklaration och kan ej heller verifiera eller följa de in- och utbetalningar som gjorts via föreningens konto. Handräckningsansökan är inlämnad 20170525.
Misstänkt förskingring 
Styrelsen har funnit flera föreningsfrämmande utbetalningar för privata omkostnader, liksom återkommande transfereringar/ utbetalningar till privata konton. Medel till den obetalda momsskulden för år 2016 saknas. 
Polisanmälan är inlämnad 20170603 efter styrelsebeslut.

Trolöshet mot huvudman
Förra styrelsen har i strid med §2 och §3 i föreningens då gällande stadgar genomfört ett arrangemang 2015 som belastat föreningen med ett större underskott som får täckas av föreningens enda stadgemässiga inkomstkälla, icke vinstdrivande avgifter för stambokstjänster. Föreningen har belastats med upprepade straffavgifter för sent inlämnade deklarationer/momsredovisningar vilket revisorn ska rapportera till Skatteverket. 2015 genomfördes inte någon revision, vilket är ett stadgebrott. Polisanmälan är inlämnad 20170615 efter styrelsebeslut.

Egenmäktigt förfarande/ Olovligt förfogande
Förra styrelsen har i strid mot gällande lagstiftning inte överlämnat samtliga ANCCE Suecias tillhörigheter som bokföring, protokoll, arkiv, och övriga tillgångar etc till styrelsen. Överlämnandet skulle skett i direkt anslutning till årsmötet. 
Polisanmälan är inlämnad 20170615 efter styrelsebeslut.

/Styrelsen för ANCCE Suecia

Information om händelseutvecklingen i ANCCE Suecia,vad som varit och vad som är på gång kommer att ges och frågor besvaras i ANCCE Suecias medlemsgrupp på Facebook - ANCCE Suecia - endast för medlemmar.

Styrelsen kommer därför att öppna upp gruppen även för icke medlemmar och förbehåller sig rätten att ej lägga till de som aktivt har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppsåtligen har skadat föreningens intressen.

Styrelsen i ANCCE Suecia hade senast i fredags kontakt med LGANCCE, via telefon och mail, utan att få några indikationer på att avtalet skulle sägas upp. Vi är därför mycket förvånade över LGANCCEs agerande, att de inte informerade styrelsen i ANCCE Suecia innan de väljer att avsluta avtalet och gå ut med den informationen officiellt.

Ingen information har kommit styrelsen i ANCCE Suecia tillhanda, innan det officiella mailet från LGANCCE skickades ut till samtliga mottagare.

Vi kommer informera vidare om detta senare.

Styrelsen i ANCCE Suecia hade senast i fredags kontakt med LGANCCE, via telefon och mail, utan att få några indikationer på att avtalet skulle sägas upp. Vi är därför mycket förvånade över LGANCCEs agerande, att de inte informerade styrelsen i ANCCE Suecia innan de väljer att avsluta avtalet och gå ut med den informationen officiellt.

Ingen information har kommit styrelsen i ANCCE Suecia tillhanda, innan det officiella mailet från LGANCCE skickades ut till samtliga mottagare.

Vi informerar mer om detta senare.

Vi kommer så fort vi hinner ta kontakt med alla som kontaktat oss gällande stamboksärenden.

Styrelsen har beslutat att ställa in det tidigare utlysta extrainsatta årsmötet den 22/7.

Anledningen är att styrelsen i dagsläget inte har mer information om ekonomi eller stambok än tidigare.

LGANCCE har introducerat en utökad möjlighet till självservice, med betalfunktion för stambokstjänster, som är tillgänglig för hästägare utanför Spanien.
Länk till LGANCCE

Enligt avtalet från 2009 är ANCCE Suecia officiell samarbetande organisation med ANCCE/ LGANCCE för att handha/ upprätthålla stamboken i Sverige, Norge, Finland och utifrån LG’s stadgar; ett avtal sluts per land och med en organisation.

ANCCE Suecias styrelse har begärt att få svar gällande stamboken i Sverige, Norge Finland vilket låg som punkt på LGANCCE’s möte den 29/6 men har ännu ej fått någon respons. 

Styrelsen har sedan början av maj haft kontakt med ANCCE/ LGANCCE och har jobbat intensivt med att lämna information om styrelsearbetet, upplägg av stambokstjänster och övrigt som efterfrågats. Vi har också informerat att vi med kort varsel kan resa till Sevilla för utbildning gällande stambokstjänster för att påbörja arbetet med detta, men saknar i dagsläget återkoppling från LGANCCE gällande detta, vilket tyvärr slår hårt mot PRE-uppfödare och ägare i Sverige, Norge och Finland.

/Styrelsen ANCCE Suecia

 ANCCE Suecia har beviljats uppskov till den 30/7 av Skattemyndigheten för inlämning av inkomstdeklarationen och hoppas under dessa extra dagar få tillgång till ANCCE Suecias bokföring. Utan denna är styrelsen bakbunden och utan möjlighet att fullgöra skyldigheter enligt svensk skattelagstiftning.
Utifrån ovan men även alla diskussioner som varit på sociala medier om ANCCES Suecia så ges medlemmar möjlighet att rösta på de personer man vill se representera föreningen dessutom ska tre vakanta styrelseposter tillsättas, dagens styrelse är valbar.

Styrelsen kommer också att redogöra för vad som har hänt från årsmötet den 23/4 fram till datumet för det extra årsmötet, styrelseprotokoll kommer att finnas för läsning på plats.
(Protokoll från årsmötet 23/4 finns att läsa hemsidan under "föreningen" i menyn. Länk)

* Medlem är, förutom direktbetalande till ANCCE Suecia även medlem i Region Mitt PRE som betalat in sin medlemsavgift för 2017 innan den 23/4, kopia på kvitto ska kunna visas.

Styrelsen ANCCE Suecia

Nytt datum för det extra årsmötet är 22/7, vi återkommer närmare mötet med tid och plats

OBS! Datum för extra årsmöte är ändrat till 22/7, vi återkommer närmare mötet med tid och plats!

Till medlemmar i ANCCE Suecia:

ANCCE Suecias styrelse utlyser ett extra årsmöte lördagen den 22/7 och där samtliga poster i styrelsen kommer att ställas till förfogande. 

Vi kommer då också att informera om vad som hänt från årsmötet den 23/4 och fram till det datumet, styrelseprotokoll från årsmötet och framåt kommer att finnas för läsning.

Mötet är tänkt att hållas i eller omkring Uppsala som är en knutpunkt gällande olika transportsätt. 
Styrelsen återkommer om plats och tid, senast den 3/7

* Medlem är den som antingen betalat medlemskap direkt till ANCCE Suecia eller löst medlemskap i Region Mitt PRE senast den 23/4. 
Medtag kvitto på inbetald medlemsavgift till RMPRE om medlemskap lösts där.

Avsnittet under Föreningen / Historik är nu uppdaterat för att förtydliga vad som har skett sedan föreningen startades.

2017-06-09 registrerade Bolagsverket den Ideella föreningen ANCCE Suecia med firma Asociación de Criadores de Caballos de PRE en Suecia.

Skatteverket har tidigare registrerat vårt namn ANCCE Suecia, utan namnprövning. Därför är det väsentligt att vi nu har fått vårt namn både prövat och skyddat genom registreringen hos Bolagsverket. 

Vårt organisationsnummer är oförändrat sedan 2003.

En liten rapport från Iberiska festivalen på Sparreholm där ANCCE Suecia fanns på plats.

Sanna Hall och Frida Källgren representerade lördagen den 27 maj ANCCE Suecia på Sparreholms slott iberiska festival. Denna festival planeras att hållas sista helgen i maj varje år.

Flera kom fram för att ställa frågor och prata och visade intresse för vår förening. Några undrade vad man får som medlem och också om och när ett championat ska arrangeras igen. Det verkar vara uppskattat att som medlem få tröjor eller liknande, för att man ska kunna visa vilken förening man tillhör. Några besökare berättade att de varit på Strömsholm på ett PRE-evenemang för många år sedan, och hade uppskattat den anläggningen och arrangemanget. Utställningar verkar därför vara efterlängtade även av åskådare.

Det var roligt för oss att få feedback under dagen! Vår förening jobbar nu vidare med olika slags frågor för att kunna möta medlemmars önskemål.

Informationsmaterial vi hade med oss under dagen bestod av foldrar och bildspel. Flera tog av foldrarna och även bildspelet hade intresserade åskådare.

Vi fick över lag stor positiv respons på vår närvaro på Sparreholm, inte minst från Åsa Wallin som håller i evenemanget. Det känns jättekul att vi blev uppskattade!

Tyvärr kunde vi konstatera att det var inte var så många PRE på plats under dagens inslag, om vi nu kan få fler medlemmar som också är sugna på att åka ut och visa upp sig och vår förening vore det ett fantastiskt tillfälle att synas med både ras och förening!

På det hela taget var det ett trevligt evenemang med dryga hundratalet besökare, och en bra och lättillgänglig anläggning!

Det fanns möjlighet att med en bra kamera kunna ta trevliga kort i markplan från ridhusets bortre ända, mitt emot publiken. Har vi några medlemmar med som deltar med hästar nästa år vore det ett bra tillfälle för fotografering.

Tack för att vi fick ta del av denna mycket trevliga dag!

Då det kommit ett antal frågor, funderingar, antagande och diskussioner om styrelsens beslut angående att ställa in utställningen i Gislaved så gör vi ett utförligare inlägg här som tydliggör och ger den bakgrund som vi utgått ifrån då vi fattat detta.

Igen, vi ser det som lika tråkigt som alla andra att ställa in utställningen men dessvärre nödvändigt utifrån vårt ansvar som styrelse.

Oavsett antal representanter i dagens ANCCE Suecia så ändrar det inte faktum att Championatet ansöktes av förra styrelsen i ANCCE Suecia och utifrån dem låg rätt i tiden medan styrelsen som tillträdde den 23 april inte har någon ledamot med erfarenhet som kan ansvara denna helg, något som är ett måste då tävlingen ansökts och arrangeras i föreningens namn.

Det är också ett måste att allt ska fungera friktionsfritt framförallt i sekretariatet för att ANCCE Suecia ska kunna söka och få framtida championat vilket vi nu satsar helhjärtat på, dessutom med kringarrangemang för att få fler deltagare, fler intresserade, mer publik och därmed mer intäkter.
Championatet på Axevalla 2015 gick med ett underskott på hela 34.000 som föreningen nu bär så det finns heller inget annat alternativ än att en utställning, varken nu eller senare ska gå +/- 0 utan helst med vinst för att täcka denna förlust. 

Då vi inte har access till http://www.swedisheventpre.se/ vars sida anmälningarna idag går genom och som handhas av förra styrelsen så kan vi heller inte se, följa ansökningarna och den information som läggs in och ges, trots att ansvaret ligger på oss idag, så den osäkerheten tillkommer och den är också där för stor för att ANCCE Suecia ska vilja ta den risken för föreningen och medlemmarna, vars medel vi ansvarar för.

Vi vill här också passa på att tacka Mari Karlsson och Carina Nordling som har lagt ned mycket tid och energi för att utställningen skulle bli av och som vi haft kontinuerlig kontakt med sedan den 23 april. 

Vi har tagit del av deras information och tankar, budget m.m och återkopplat efter varje styrelsemöte, tills dags dato 3, då frågan legat som en prioriterad punkt för att försöka lösa detta på ett bra och ansvarsfullt sätt och det var tråkigt att ge dem detta besked, innan informationen på hemsida/ fb lades ut.

Tack igen Mari och Carina!

Styrelsen 
ANCCE Suecia

Gm Åsa Molin Ordförande

Bli medlem
Hingstar
Uppfödare
Medlemmarnas hästar
Till salu/önskas köpa

Kontakta Oss

info@swepre.se