BannerSWEPRE

Välkommen till SWEPRE!

Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE, tidigare ANCCE Suecia, som bildades 1997 med namnet Svenska Avelsföreningen för PRE, är en nationell och självständig ras-/intresseförening för den spanska hästrasen Pura Raza Española, PRE, i Sverige. Vi arbetar för att öka kunskapen runt och intresset  för  PRE och fokuserar på frågor som gynnar de svenska PRE-ägarna och -uppfödarna, och vi brinner för  att många, många fler i Sverige ska få uppleva glädjen av att lära känna, rida eller köra en Pura Raza Española, den renrasiga spanska hästen som beskrivs som "King of horses,  horses for a King". 

   

Våra sponsorer

loading...

aktuellt

Föreningens namnbyte

På Årsmötet 2018-11-04 beslutades om föreningens namnändring. Föreningen  heter nu Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE. Namnet röstades igenom i medlemsgruppen på facebook tidigare i år. Vi kommer nu påbörja arbetet med att ändra namn på hemsida, mail och facebook.

2017 > 05

En liten rapport från Iberiska festivalen på Sparreholm där ANCCE Suecia fanns på plats.

Sanna Hall och Frida Källgren representerade lördagen den 27 maj ANCCE Suecia på Sparreholms slott iberiska festival. Denna festival planeras att hållas sista helgen i maj varje år.

Flera kom fram för att ställa frågor och prata och visade intresse för vår förening. Några undrade vad man får som medlem och också om och när ett championat ska arrangeras igen. Det verkar vara uppskattat att som medlem få tröjor eller liknande, för att man ska kunna visa vilken förening man tillhör. Några besökare berättade att de varit på Strömsholm på ett PRE-evenemang för många år sedan, och hade uppskattat den anläggningen och arrangemanget. Utställningar verkar därför vara efterlängtade även av åskådare.

Det var roligt för oss att få feedback under dagen! Vår förening jobbar nu vidare med olika slags frågor för att kunna möta medlemmars önskemål.

Informationsmaterial vi hade med oss under dagen bestod av foldrar och bildspel. Flera tog av foldrarna och även bildspelet hade intresserade åskådare.

Vi fick över lag stor positiv respons på vår närvaro på Sparreholm, inte minst från Åsa Wallin som håller i evenemanget. Det känns jättekul att vi blev uppskattade!

Tyvärr kunde vi konstatera att det var inte var så många PRE på plats under dagens inslag, om vi nu kan få fler medlemmar som också är sugna på att åka ut och visa upp sig och vår förening vore det ett fantastiskt tillfälle att synas med både ras och förening!

På det hela taget var det ett trevligt evenemang med dryga hundratalet besökare, och en bra och lättillgänglig anläggning!

Det fanns möjlighet att med en bra kamera kunna ta trevliga kort i markplan från ridhusets bortre ända, mitt emot publiken. Har vi några medlemmar med som deltar med hästar nästa år vore det ett bra tillfälle för fotografering.

Tack för att vi fick ta del av denna mycket trevliga dag!

Då det kommit ett antal frågor, funderingar, antagande och diskussioner om styrelsens beslut angående att ställa in utställningen i Gislaved så gör vi ett utförligare inlägg här som tydliggör och ger den bakgrund som vi utgått ifrån då vi fattat detta.

Igen, vi ser det som lika tråkigt som alla andra att ställa in utställningen men dessvärre nödvändigt utifrån vårt ansvar som styrelse.

Oavsett antal representanter i dagens ANCCE Suecia så ändrar det inte faktum att Championatet ansöktes av förra styrelsen i ANCCE Suecia och utifrån dem låg rätt i tiden medan styrelsen som tillträdde den 23 april inte har någon ledamot med erfarenhet som kan ansvara denna helg, något som är ett måste då tävlingen ansökts och arrangeras i föreningens namn.

Det är också ett måste att allt ska fungera friktionsfritt framförallt i sekretariatet för att ANCCE Suecia ska kunna söka och få framtida championat vilket vi nu satsar helhjärtat på, dessutom med kringarrangemang för att få fler deltagare, fler intresserade, mer publik och därmed mer intäkter.
Championatet på Axevalla 2015 gick med ett underskott på hela 34.000 som föreningen nu bär så det finns heller inget annat alternativ än att en utställning, varken nu eller senare ska gå +/- 0 utan helst med vinst för att täcka denna förlust. 

Då vi inte har access till http://www.swedisheventpre.se/ vars sida anmälningarna idag går genom och som handhas av förra styrelsen så kan vi heller inte se, följa ansökningarna och den information som läggs in och ges, trots att ansvaret ligger på oss idag, så den osäkerheten tillkommer och den är också där för stor för att ANCCE Suecia ska vilja ta den risken för föreningen och medlemmarna, vars medel vi ansvarar för.

Vi vill här också passa på att tacka Mari Karlsson och Carina Nordling som har lagt ned mycket tid och energi för att utställningen skulle bli av och som vi haft kontinuerlig kontakt med sedan den 23 april. 

Vi har tagit del av deras information och tankar, budget m.m och återkopplat efter varje styrelsemöte, tills dags dato 3, då frågan legat som en prioriterad punkt för att försöka lösa detta på ett bra och ansvarsfullt sätt och det var tråkigt att ge dem detta besked, innan informationen på hemsida/ fb lades ut.

Tack igen Mari och Carina!

Styrelsen 
ANCCE Suecia

Gm Åsa Molin Ordförande

Bli medlem
Hingstar
Uppfödare
Medlemmarnas hästar
Till salu/önskas köpa

Kontakta Oss

info@swepre.se