BannerSWEPRE

Bli medlem

Stöd vårt arbete för en aktiv nationell rasförening genom att bli medlem. Medlemsavgiften är 300 kr. Välkommen!

Gör så här för att bli medlem

Steg 1: Betala in medlemsavgiften (300 kr 2019) till Postgiro 177 58 12-9, märk betalningen med "medl 2019 - ditt namn".
Steg 2: Fyll i formuläret nedan.
Även du som var medlem förra året måste skicka in dina uppgifter. 
Klart! Tack för ditt stöd!
 

Fyll i dina uppgifter här


  • Genom mitt medlemskap godtar jag att SWEPRE hanterar mina personuppgifter och av mig ev insända bilder i enlighet med GDPR. Jag kan alltid kontakta styrelsen för att få veta mer om hur SWEPRE behandlar personuppgifter och om mina rättigheter.
  • Innan du skickar in dina uppgifter betalar du in medlemsavgiften (300kr 2019) till Postgiro 177 58 12-9, märk betalningen med "medl2019 - ditt namn".

    För betalning från länder utanför Sverige:
    IBAN: SE39 9500 0099 6034 1775 8129
    BIC: NDEASESS